LOOP Leeuwarden is het grootste hardloopevenement van Fryslân. Elk jaar staan er duizenden deelnemers aan de start op het feestelijke Wilhelminaplein. Het parcours gaat dwars door de sfeervolle binnenstad van Leeuwarden.

Postbus 707, 8901 BM Leeuwarden info@loopleeuwarden.frl
Volg ons
LOOPLeeuwarden-Reglement-15mei2022-LOOP Leeuwarden

Huisregels

Huisregels

Wij willen samen met jou er op 15 mei een Loopfeest van maken. Daarom gelden er enkele regels op het parcours en op het plein:

Neem geen glas mee naar het plein.

Wildplassen hoeft niet. Langs parcours en op het Start- en Finishplein staan voldoende voorzieningen.

Leave no trace, alleen voetstappen. Met andere woorden: gooi je afval in een bak, ook onderweg.

Gebruik tijdens dit loopevenement geen doping of drugs.

Bezoekers die het evenemententerrein betreden dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Deze moet op verzoek getoond kunnen worden.

Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bezoekers onder de 18 jaar die alcohol nuttigen wordt de toegang tot het Wilhelminaplein ontzegt.

Agressie, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd en kan ontzegging tot het evenement tot gevolg hebben.

Bezoekers die het Start- en Finishplein betreden dienen ten allen tijde de instructies van personeel, organisatie en beveiliging op te volgen.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letselschade als gevolg van het bezoek van het Start- en Finishplein.

Eventuele schade die door de organisatie door jou toedoen wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald.

Het laatste nieuws