LOOP Leeuwarden is het grootste hardloopevenement van Fryslân. Elk jaar staan er duizenden deelnemers aan de start op het feestelijke Wilhelminaplein. Het parcours gaat dwars door de sfeervolle binnenstad van Leeuwarden.

Postbus 707, 8901 BM Leeuwarden info@loopleeuwarden.frl
Volg ons

Update van het bestuur


Na het afgelasten van Dijkstra Draisma Loop Leeuwarden hebben we van een aantal mensen reacties, vragen en opmerkingen ontvangen. In de eerste plaats willen we jullie bedanken voor het begrip voor deze lastige situatie. We balen enorm van de afgelasting, maar het is de enige juiste beslissing, met de gezondheid van onze lopers voorop. We hebben dus  begrip voor de regels van de overheid, ook al raken die ons hard. Maar we begrijpen ook de onvrede in enkele reacties over het niet terug kunnen storten van het inschrijfgeld. We leggen hieronder uit waarom dat niet kan en beantwoorden een aantal veelgestelde vragen. 


Waarom kan het inschrijfgeld niet teruggestort worden? 
We hebben en gaan nog kosten maken voor deze editie. Wij willen alle contracten/afspraken nakomen die we voor de loop zijn aangegaan. Niet alleen omdat we daartoe verplicht zijn, maar ook omdat het hier om onze partners die al jaren verbonden zijn aan onze loop en met wie we in de toekomst nog vele volgende edities van Loop Leeuwarden willen organiseren. We maken dit jaar extra kosten en hebben tegelijkertijd te maken met minder inkomsten. 

In de voorbereiding op dit grootschalige evenement hebben we al veel kosten gemaakt voor administratie, marketing en logistieke voorbereiding. En tegelijkertijd hebben we aan de inkomstenkant te maken met het wegvallen van de belangrijke laatste fase van de inschrijving en sponsor- en fondsenwerving.   

Het bestuur van Loop Leeuwarden is een vrijwilligersbestuur en we werken vanuit een stichting zonder winstoogmerk. Wanneer we op Loop Leeuwarden verliezen leiden, betekent dat vroeger of later het einde van ons evenement. We werken vanuit de passie om een mooi hardloopevenement voor de stad te organiseren, en ons voornaamste belang is om Loop Leeuwarden de komende jaren te kunnen blijven organiseren.  


Waarom is deze editie niet verplaatst naar bijvoorbeeld het najaar? 
Wij hebben serieus overwogen om de editie 2020 van Loop Leeuwarden te verplaatsen naar later dit jaar. Maar in het najaar zit de loopkalender al vol. En met de verplaatsing van voorjaarsevenementen zoals bijvoorbeeld de Marathon van Rotterdam en de Urban Trails wordt die kalender zelfs overvol. Ook de evenementenkalender van de gemeente Leeuwarden voor het najaar laat weinig ruimte. 

Veel van de voorjaarslopen die wij kennen kiezen er net als wij voor om hun loop niet te verplaatsen naar het najaar, maar om te focussen op een nieuwe loop in 2021.

Kan het inschrijfbedrag voor de Loop Leeuwarden 2021 worden verlaagd? 
De komende tijd maken we de balans op. Na alle afrekeningen, terugstortingen en facturen hebben we een goed beeld of en zo ja, hoeveel geld er nog over is. Een eventueel overschot zullen we gebruiken om een korting te bieden aan degenen die zich voor editie 2020 hebben ingeschreven. Hier komen we in een later stadium nog op terug. 


Hoe zit dat met de kosten van shirts en clinics?
Heb je een shirt besteld tijdens je inschrijving? Of heb je deelgenomen aan onze clinics?

We restitueren binnenkort een bedrag. Dat bedrag is 17,50 euro voor de shirts en 25 euro voor de clinics. Je hoeft je gegevens niet meer te mailen naar info@loopleeuwarden.nl – het wordt een dezer dagen automatisch teruggestort op je bankrekening. 


Staat dit in jullie voorwaarden?
Er zijn in het recente verleden vaker loopevenementen afgelast (om wat voor reden dan ook) Daarom hebben wij in de algemene voorwaarden een “overmacht clausule” opgenomen. Die clausule kennen we al een tijd, maar is ook van toepassing op de situatie rondom het Coronavirus. De voorwaarden komen aan de orde in het inschrijfformulier. 


Wij wensen alle deelnemers, hun gezinnen, de sponsoren en samenwerkingspartners veel sterkte toe de komende tijd. We zien jullie graag volgend jaar bij LOOP Leeuwarden, of eerder zodra de situatie dat weer toelaat. Voor nu: blijf veilig, blijf gezond en denk om elkaar. 

Een sportieve groet van het bestuur van Dijkstra Draisma Loop Leeuwarden